Thurday challenge – 5 – Shadows.

Thurday Challenge 23 januari 2014 – Shadows – Schaduw.

23 jan

The shadow on the left side of the face. –  De schaduw op de linker kant van het gezicht.